Soroptimisten werken samen om het leven van vrouwen en meisjes te verbeteren
0
Winkelwagen
€ 0,00
Soroptimisten zijn zusters, Sorores, die het beste, het optimale, nastreven.

Missie - Educate to Lead

Soroptimisten willen de levensomstandigheden en de status van vrouwen en meisjes verbeteren door middel van onderwijs en economische en politieke bekrachtiging. Het thema van 2011-2030 luidt dan ook: "Empowerment of Women through Education and Leadership". 

 

Visie - A global voice for women

Een wereld waarin de mensenrechten worden gerespecteerd, ook voor vrouwen. Waarin vrouwen en meisjes hun individuele en collectieve vermogens kunnen benutten om hun ambities te vervullen.  En iedere vrouw in vrijheid de kans krijgt zich volwaardig in te zetten voor een duurzame, vreedzame wereld.

 

Strategie

Wij zetten onze kennis en vaardigheden in om zowel lokaal als wereldwijd de positie van vrouwen en meisjes te verbeteren, zodat wij in staat zijn een bijdrage te leveren aan de samenleving.
De 17 Sustainable Development Goals van de VN zijn mede richtinggevend voor onze basisactiviteiten.

 

5 doelen:

  •  Het vergroten van toegang tot onderwijs voor vrouwen en meisjes
  • Het verbeteren van duurzame mogelijkheden voor economische zelfstandigheid van vrouwen
  • Het elimineren van geweld tegen vrouwen en meisjes en het bevorderen van deelname van vrouwen aan vredesoplossingen
  • Het zorgen voor voedselzekerheid en toegang tot een goede gezondheidszorg
  • Het betrekken van vrouwen bij duurzame ontwikkeling en het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering en natuurrampen

Action - Beweging: 
Soroptimisten in actie ondersteunen op allerlei manieren actief lokale, nationale en internationale goede doelen. Met fondsenwervende activiteiten of door zelf de handen uit de mouwen te steken. Deze goede doelen passen veelal binnen een centraal thema. 

Awareness - Bewustwording: 
Waar wij kunnen, zetten wij ons in om aandacht te vragen voor de problemen waar vrouwen en meisjes tegen aan lopen, voor het onrecht jegens vrouwen en meisjes dat bestaat en voor het werk dat nog nodig is om een volledige emancipatie mogelijk te maken.

Advocacy - Belangenbehartiging: 
Op basis van onze gebleken impact hebben we als niet-gouvernementele organisatie consultatieve status bij de Verenigde Naties en in de Raad van Europa, waar we geweld tegen vrouwen en meisjes aan de kaak stellen en pleiten we voor sociale veranderingen op diverse niveaus en voor diverse groepen.

Over ons

Soroptimisten werken samen om het leven van vrouwen en meisjes te verbeteren. Wij vormen internationaal de grootste serviceorganisatie van vakvrouwen ter wereld. Met de verkopen en donaties via deze webwinkel steunen wij projecten over de hele wereld.

Club Bussum in actie

Soroptimistclub Bussum in actie ondersteunt op allerlei manieren actief lokale, nationale en internationale goede doelen. Met fondsenwervende activiteiten of door zelf de handen uit de mouwen te steken. Deze goede doelen passen veelal binnen een centraal thema. 

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden
Alle bedragen zijn inclusief btw

Powered by CCV Shop software webshop